Slange- & Kabeltromler

Ordning och reda på slangarna är ett enkelt sätt att göra arbetsplatsen säker

En av de vanligaste orsakerna till olyckor med slangbrott är att slangarna ligger på market, och blir påkörda med pallyftare, truck eller bil, installera upprullare så får du både en renare och snyggare arbetsplats, och även minskad risk för olyckor.

Vilken storlek och längd på slang du bör ha beror helt på vad du vill kunna göra med luften i slutet på slangen, många installerar slangvindor med allt för litet flöde, och får då problem med att maskiner och verktyg man vill använda inte fungerar som de skall, läs gärna tryckluftsskolan nedan, eller kontakta oss om du är osäker.

Några exempel på produkter du finner i detta katalogavsnitt

  • Kapslade små slangupprullare
  • Öppna stora slangupprullare
  • Friflödes-upprullare för stora flöden
  • Upprullare för vattenslang
  • Upprullare för svetsgas-slang
  • Manuell portabel slangvinda
  • Upprullare med Elkabel
Slangupprullare & Slangvindor
Dela på Facebook

 

Laste nedUpprullare & Vindor (PDF)
Tryckluftsskolan Swe (PDF)